Så här spelar du bingo

Bingo

Variantbingo

Det finns olika sorters bingo och i Variantbingo består brickorna av 75 nummer i separata 5 x 5-rutors spelfält. Kolumnerna på varje bricka markeras med “B”, “I”, “N”, “G” och “O” från den första till den sista kolumnen. Siffrorna 1 till 15 återfinns i den första kolumnen “B”, siffrorna 16 till 30 återfinns i den andra kolumnen “I” o.s.v. Siffrorna är slumpvis distribuerade i respektive kolumn. Ett nummer kan bara användas en gång per bricka.

I Variant Bingo är uppdelad på fem omgångar. Den första omgången kallas “1-radsbingo”, den andra “2-radersbingo” o.s.v. upp till “5-radersbingo”. En omgång avslutas då antalet dragningar slutförts. Bingo i “1 rad bingo” utgörs av en helt markerad rad, kolumn eller diagonal uppnåtts. I “2-radersbingo” måste spelaren få två horisontella rader markerade i samma 5 x 5-rutors spelfält för att få Bingo. I “3-, 4- och 5-radersbingo”; utgörs Bingo av motsvarande tre, fyra, och fem horisontella rader markerade i ett och samma 5 x 5-rutors spelfält.

Det är möjligt för en spelare att få Bingo mer än en gång per omgång. T.ex. i “1-radsbingo” kan en spelare få Bingo horisontellt i det övre spelfältet och Bingo vertikalt i det mellersta spelfältet eller Bingo både horisontellt och diagonalt i det nedersta spelfältet. Kombinationer mellan de tre spelfälten leder inte till Bingo. Om fler spelare får Bingo samtidigt delas potten lika mellan vinnarna. Du kan spela denna bingovariant i alla bingohallar. Du hittar flera prisvinnande hos casinoawards.se.

Klassisk bingo

I Klassisk Bingo består brickorna av 25 nummer i ett 5 x 5-rutors spelfält. Siffrorna på varje bricka är mellan 1 och 75. Kolumnerna på varje bricka markeras med “B”, “I”, “N”, “G” och “O” från den första till den sista kolumnen. Siffrorna 1 till 15 återfinns i den första kolumnen “B”, siffrorna 16 till 30 återfinns i den andra kolumnen “I” o.s.v. Siffrorna är slumpvis distribuerade i respektive kolumn. Ett nummer kan bara användas en gång per bricka.

Klassisk Bingo spelas i en omgång. Bingo utgörs av att spelaren får en helt markerad rad, kolumn eller diagonal på brickan. Omgången avslutas med att spelaren får Bingo eller att antalet dragningar slutförts. Vi spel på fler än en bricka avslutas omgången med att spelaren får Bingo på alla aktiverade brickor eller att antalet dragningar slutförts.

Klassisk Bingo spelas i en omgång. Omgången avslutas då en eller flera spelare har en helt markerad rad, kolumn eller diagonal. Om fler spelare får Bingo samtidigt delas potten lika mellan vinnarna.

Friruta bingo

I Friruta Bingo består varje bricka av 24 nummer i ett 5 x 5-rutors spelfält. Siffrorna på varje bricka är mellan 1 och 75. Kolumnerna på varje bricka markeras med “B”, “I”, “N”, “G” och “O” från den första till den sista kolumnen. Siffrorna 1 till 15 återfinns i den första kolumnen “B”, siffrorna 16 till 30 återfinns i den andra kolumnen “I” o.s.v. Siffrorna är slumpvis distribuerade i respektive kolumn. Ett nummer kan bara användas en gång per bricka. Varje bricka har en så kallad ”fri ruta” i mitten av brickan. Denna ruta räknas alltid som en markerad bricka.

Friruta Bingo spelas i en omgång. Omgången avslutas med att spelaren får Bingo eller att antalet dragningar slutförts. Det maximala antalet dragna nummer är 37. Bingo utgörs av att spelaren får en helt markerad rad, kolumn eller diagonal på brickan. Vid spel på fler än en bricka avslutas omgången med att spelaren får Bingo på alla aktiverade brickor eller att antalet dragningar slutförts.

No Comments

Post a Comment

fem × ett =